تاریخ خبر: 1399/05/11
عنوان خبر: پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مادر شهید
سال ها اشک غم از چشم پر از ناله چکید                     قامتی راست ز سنگینی این غصه خمیداین همه سال چه آمد به سر دل، چه گذشت                 مادر از دوری فرزند عزیزش چه کشیدروز و شب، سوخت به پای همه عشقش اما                شمع دل ...

سال ها اشک غم از چشم پر از ناله چکید                     قامتی راست ز سنگینی این غصه خمید

این همه سال چه آمد به سر دل، چه گذشت                 مادر از دوری فرزند عزیزش چه کشید

روز و شب، سوخت به پای همه عشقش اما                شمع دل صحبت پروانه به گوشش نرسید

به در خانه نظر دوخته و چشم به راه                          منتظر بود و غم انگیز به دل داشت امید

آه از آن لحظه ی بدرود که دیگر پس از آن                  مادر از شاخه ی شمشاد به جز عکس ندید

تشنه ی جرعه ی وصل و دم آخر شده بود...                چقدر عاشق و مشتاق به دیدار شهید

با نهایت تأثر و تألم درگذشت مادر مومنه و پرهیزکار، والده مکرمه سردار شهید جاوید الأثر محمدرضا فاطوری فر را خدمت خانواده شهدا و سایر بازماندگان تسلیت عرض می کنیم و از درگاه ایزد منان رحمت واسعه و علو درجات آن فقیده سعیده و همنشینی با اهل بیت(علیهم السلام) را مسألت می نماییم.

دیدار شیرین فرزند پس از سال ها فراق جانسوز و جانگداز گوارای وجودت، ای مادر صبور و فداکار...