تاریخ خبر: 1399/07/24
عنوان خبر: سالروز تأسیس نهاد مقدس و مبارک عقیدتی سیاسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران
فرا رسیدن 24 مهرماه سالروز تأسیس نهاد مقدس و مبارک عقیدتی سیاسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران که سال ها برای نشر معارف اسلامی و ارتقاء فرهنگ قرآنی و بصیرت افزایی در دل کارکنان و تحکیم پایه های اعتقادی، همچون چراغی نورانی، ...

فرا رسیدن 24 مهرماه سالروز تأسیس نهاد مقدس و مبارک عقیدتی سیاسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران که سال ها برای نشر معارف اسلامی و ارتقاء فرهنگ قرآنی و بصیرت افزایی در دل کارکنان و تحکیم پایه های اعتقادی، همچون چراغی نورانی، مسیر رشد معنوی کارکنان جان برکف ارتش را فراهم نموده تا ارتش را به هدف بلند خود که شجره طیبه ماندن است، برساند را به همه حافظان حریم معنویت و پرچمداران فرهنگ دینی, سیاسی و اخلاقی در عقیدتی سیاسی ارتش تبریک عرض می نماییم. 
پایگاه اطلاع رسانی شهدای ارتش