تاریخ خبر: 1399/08/18
عنوان خبر: سالروز شهادت سرلشگر خلبان شهید غفور جدی اردبیلی
این روزها سالروز شهادت شیرمردی از اردبیل، شاهین سرافراز ایران که در طول 45 روز 80 پرواز جنگی داشت، او به جای مرخصی تشویقی به دوره خلبانی پیشرفته رفت، خلبانی که استادش از او خواست که شهروندی آمریکا را بپذیرد و در نیروی ...

این روزها سالروز شهادت شیرمردی از اردبیل، شاهین سرافراز ایران که در طول 45 روز 80 پرواز جنگی داشت، او به جای مرخصی تشویقی به دوره خلبانی پیشرفته رفت، خلبانی که استادش از او خواست که شهروندی آمریکا را بپذیرد و در نیروی هوایی آمریکا خدمت کند، گفت: «دوست دارم کفن من پرچم ایران باشد»، او کسی نیست جز سرلشگر خلبان شهید غفور جدی اردبیلی.

یادش گرامی باذکر فاتحه و صلوات