تاریخ خبر: 1399/09/14
عنوان خبر: سالروز شهادت سرلشگر خلبان عباس بابایی
نگهبان درب فرودگاه اهواز از ورود او به داخل ممانعت کرد، او بدون اهانت به نگهبان. برگشت و در آن گرمای سوزان حدود نیم ساعت روی جدول نشست.به بنده حقیر - مسؤل وقت فرودگاه- اطلاع دادند دم درب مهمان داری.رفتم و با کمال تعجب شهید ...

نگهبان درب فرودگاه اهواز از ورود او به داخل ممانعت کرد، او بدون اهانت به نگهبان. 
برگشت و در آن گرمای سوزان حدود نیم ساعت روی جدول نشست.
به بنده حقیر - مسؤل وقت فرودگاه- اطلاع دادند دم درب مهمان داری.
رفتم و با کمال تعجب شهید عباس بابایی را دیدم که راحت روی زمین نشسته. پس از عرض سلام گفتم: جناب بابایی چرا تو این گرما اینجا نشستی؟ 
خیلی آرام و متواضع پاسخ داد: «این نگهبان بنده خدا گفت هواپیما روی باند است و شما نمی توانی وارد شوی، من هم منتظر ماندم تا مانع پرواز نشوم».
در صورتی که شهید بابایی فرمانده معاون عملیات وقت نهاجا بودند.
نه به نگهبان اهانت کرد و نه خواستار تنبیه او شد، بلکه از من خواست که نگهبان را مورد تشویق قرار دهم.
امروز ١۴ آذر زادروز عباس بابایی است؛ کسی که بیش از 3000 ساعت پرواز و 60 عملیات جنگی موفق داشت و بنیانگذار سوختگیری هوایی با هواپیمای اف 14 بود.
روحش شاد و یادش گرامی باد.