تاریخ خبر: 1399/09/15
عنوان خبر: سالروز شهادت سرلشگر خلبان شهید احمد کشوری
وصیت نامهخدایا شیطان را از ما دور كن«بسم الله الرحمن الرحیم»در مسلخ عشق جز نكو را نكشندروبه صفتان زشت خو را نكشندپایان زندگی هر كسی به مرگ اوستجز مرد حق كه مرگش آغاز دفترست.هر روز ستاره ای را از این آسمان به پایین می كشند ...

وصیت نامه
خدایا شیطان را از ما دور كن
«بسم الله الرحمن الرحیم»
در مسلخ عشق جز نكو را نكشند
روبه صفتان زشت خو را نكشند
پایان زندگی هر كسی به مرگ اوست
جز مرد حق كه مرگش آغاز دفترست.
هر روز ستاره ای را از این آسمان به پایین می كشند امّا باز این آسمان پر از ستاره است. این بار نیز در پی امر امام، دریایی خروشان از داوطلبین به طرف جبهه های حق علیه باطل روان شد و من قطره ای از این دریایم و نیز می دانید كه این اقیانوس بی پایان است و هر بار بر او افزوده می شود. راه شهیدان را ادامه دهید كه آنها نظاره گر شمایند. مواظب ستون پنجم باشید كه در داخل شما هستند. بی تفاوتی را از خود دور كنید، در مقابل حرف های منحرف بی تفاوت نباشید.
مردم كوفه نشوید و امام را تنها نگذارید، در راهپیمایی ها بیشتر از پیش شركت كنید. در دعاهای كمیل شركت كنید. فرزندانتان را آگاه كنید و تشویق به فعالیت در راه الله كنید.

15 آذرماه سالروز شهادت سیمرغ تیزپرواز آسمان ایران، شیرمردی از مازندران، فرمانده هوانیروز ایلام که نقش مهمی در سرکوبی غائله کردستان داشت، درخشش در ورزش کشتی، پرورش شیرمردانی چون خلبان شیرودی و سهیلیان، سرلشگر خلبان شهید احمد کشوری که به دلیل رشادت هایش این روز را بنام هوانیروز ارتش نامگذاری کردند.

یادش گرامی به همراه شهدای هوانیروز با ذکر فاتحه و صلوات