تاریخ خبر: 1399/09/11
عنوان خبر: سالروز شهادت سرلشکر خلبان شهید علی خسروی
امروز سالروز شهادت عقاب تیز پرواز و شاهین تیز چنگ ارتش، فرماندهی صبور باقامتی بلند و سیمایی جذاب، خلبانی که با مهارت هواپیمای بال شکسته و موتور خاموش را بر زمین نشاند، خلبان یکی از فانتوم های شرکت کننده عملیات اچ 3 که به ...

امروز سالروز شهادت عقاب تیز پرواز و شاهین تیز چنگ ارتش، فرماندهی صبور باقامتی بلند و سیمایی جذاب، خلبانی که با مهارت هواپیمای بال شکسته و موتور خاموش را بر زمین نشاند، خلبان یکی از فانتوم های شرکت کننده عملیات اچ 3 که به دیدار امام(قدس سره)رفت، شهید سرلشگرخلبان علی خسروی معروف به عقاب ممسنی و عقاب شجاعت.

یادش گرامی با ذکر فاتحه و صلوات