تاریخ خبر: 1399/10/09
عنوان خبر: یاد و خاطره دریادار تیمسار ضرغامی
9 دی ماه سالروز درگذشت پیشکسوت 8 سال دفاع مقدس، شیرمردی از تبریز، فرمانده آموزشگاه تکاوری منجیل که رشادتش لرزه به تن ارتش بعثی انداخت، تا جایی که صدام برای سرش جایزه تعیین کرد. بارها مجروحیت در منطقه باعث نشد که از جبهه ...

9 دی ماه سالروز درگذشت پیشکسوت 8 سال دفاع مقدس، شیرمردی از تبریز، فرمانده آموزشگاه تکاوری منجیل که رشادتش لرزه به تن ارتش بعثی انداخت، تا جایی که صدام برای سرش جایزه تعیین کرد. بارها مجروحیت در منطقه باعث نشد که از جبهه خارج شود، ترکش های دشمن تا آخرین لحظه زندگی در بدنش ماند و سرانجام این قهرمان دلاور در همایش تکاوران دریایی ارتش حین سخنرانی درگذشت.

دریادار تیمسار داریوشضرغامی

روحش شاد به برکت فاتحه و صلوات