تاریخ خبر: 1399/10/07
عنوان خبر: یاد شهدا...
7دی ماه سالروز شهادت شیرمرد شیرازی، ارتشی قهرمانی که در منطقه در سال 59 خود را به سرباز مجروح رسانده و او را به پناهگاه می برد و برایش آمبولانس می خواهد. در موقع مراجعه و سوار شدن به تانک در اثر اصابت ترکش خمپاره به سر همزمان ...

7دی ماه سالروز شهادت شیرمرد شیرازی، ارتشی قهرمانی که در منطقه در سال 59 خود را به سرباز مجروح رسانده و او را به پناهگاه می برد و برایش آمبولانس می خواهد. در موقع مراجعه و سوار شدن به تانک در اثر اصابت ترکش خمپاره به سر همزمان با ظهر اربعین حسینی شهید می شود و حفظ جان سرباز را بر جان خود مقدم می دارد و او کسی نیست جز شهید فرهاد جناب.

روحش شاد و یادش گرامی با ذکر فاتحه و صلوات