تاریخ خبر: 1399/10/29
عنوان خبر: شهدا سنگ نشانند که ره گم نشود...
فرهنگ ایثار و شهادت جاودانه است...پرهام ظهرابی  سن من 14 ساله، شهید عبدالرسول ظهرابی عموی من است و من اصلا او را ندیدم، اگر خاطره ای خواستید با من تماس بگیرید...من خاطرات شهید را از پدربزرگ و پدرم برای شما می فرستم. من یک سال ...

فرهنگ ایثار و شهادت جاودانه است...

پرهام ظهرابی  

سن من 14 ساله، شهید عبدالرسول ظهرابی عموی من است و من اصلا او را ندیدم، اگر خاطره ای خواستید با من تماس بگیرید...

من خاطرات شهید را از پدربزرگ و پدرم برای شما می فرستم. من یک سال است که از سایت شما بازدید می کنم و عکس عموی شهیدم را می بینم، من یک آلبوم از عمویم دارم و می تونم عکس ها را برای شما بفرستم...

خون شهید است که می جوشد در رگ های نوجوانان این سرزمین...

راهتان را ادامه خواهیم داد....