تاریخ خبر: 1399/11/28
عنوان خبر: هستم تا بگویم....
این روزها یادآور خاطرات و سالروز شهادت سرباز دلیر ارتش، شیرمردی از روستای باقرآباد اردبیل است. جانباز شهیدی که سنگ قبرش را خریده بود. شهیدی که ماه ها در جبهه جنگید و در عملیات فکه سپر همرزمانش شد و مقابل تیر مستقیم دشمن ...

این روزها یادآور خاطرات و سالروز شهادت سرباز دلیر ارتش، شیرمردی از روستای باقرآباد اردبیل است. جانباز شهیدی که سنگ قبرش را خریده بود. شهیدی که ماه ها در جبهه جنگید و در عملیات فکه سپر همرزمانش شد و مقابل تیر مستقیم دشمن ایستاد تا گلوله به آنها اصابت نکند. او مجروح شد و پس از 27 سال صبر و سکوت و تحمل 70 درصد جانبازی و خوابیدن روی تخت در سال 91 به شهادت رسید.

شهید حاج رمضان روحی نویسنده کتاب «هستم تا بگویم»

روحش شاد و یادش گرامی با ذکر فاتحه و صلوات