تاریخ خبر: 1399/12/16
عنوان خبر: پیام محبت آمیز فرزند شهید
به نام خداسلام علیکم         سپاس خدایی را که بزرگ مردانی را آفرید تا این گونه با نثار جان، بانی ادامه راه انسانیت و آزادگی جامعه و کشور ایران اسلامی عزیزمان گردند و هزاران درود بر مردان خدایی که با زنده نگه داشتن یاد و ...

به نام خدا

سلام علیکم

         سپاس خدایی را که بزرگ مردانی را آفرید تا این گونه با نثار جان، بانی ادامه راه انسانیت و آزادگی جامعه و کشور ایران اسلامی عزیزمان گردند و هزاران درود بر مردان خدایی که با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا بر شهادت در راه حق و حقیقت مهر تائید نهاده و این راه بزرگ را بی پایان قلمداد می نمایند.

سربازان همیشه ای و همرهان ایثارگر، عزیز جان خسته نباشید،

بنده امید سبحانی فرزند اول شهید ابراهیم سبحانی، اهل شهر مریوان کردستان هستم .