تاریخ خبر: 1400/01/27
عنوان خبر: قهرمانان گمنام ارتش
بسمه رب الشهدا و الصدیقین اینان ارتشیان دلاوری هستند که همراه با سپاه و مردم  34 روز خرمشهر را با چنگ و دندان نگه داشتند و تا پای جان ایستادند در طومار تاریخ گمنام ماندند....۳۴ روز مقاومت خرمشهر در ابتدای تهاجم ارتش بعث به ...

بسمه رب الشهدا و الصدیقین

 

اینان ارتشیان دلاوری هستند که همراه با سپاه و مردم  34 روز خرمشهر را با چنگ و دندان نگه داشتند و تا پای جان ایستادند در طومار تاریخ گمنام ماندند....

۳۴ روز مقاومت خرمشهر در ابتدای تهاجم ارتش بعث به خاک ایران اسلامی، در حالی که صدام خیال می‌کرد می‌تواند ۳ روزه خوزستان را تصرف کند، اولین سیلی محکمی بود که دیکتاتور معدوم عراق از جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (قدس سره) دریافت کرد.  

شادی روح شهدای ارتش فاتحه و صلوات