تاریخ خبر: 1400/02/14
عنوان خبر: تبریک روز معلم به آموزگار شهید
خاطره ای از زبان شاگرد شهید (نادیا طهماسبی)شهید معزز یعقوب معصومی کلدهی، معلم کلاس اول من بود و من تا پایان دوره ابتدایی ام شعری را که برا مراسمش خونده بودم بیادش می خواندم.معلم شهیدم روزت مبارک، در خاطرمی معلم کلاس اولی ...

خاطره ای از زبان شاگرد شهید (نادیا طهماسبی)
شهید معزز یعقوب معصومی کلدهی، معلم کلاس اول من بود و من تا پایان دوره ابتدایی ام شعری را که برا مراسمش خونده بودم بیادش می خواندم.
معلم شهیدم روزت مبارک، در خاطرمی معلم کلاس اولی من.
روحش شاد و یادش گرامی باد.