تاریخ خبر: 1400/03/14
عنوان خبر: تقدیر و تشکر
تقدیر و تشکربا سلام و احترامبدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را به نمایندگی از  خانواده شهید امیر سرتیپ جلیلوند، از جناب سرهنگ شیخیان عزیز و مجموعه همکاران خدوم ایشان در پایگاه اطلاع رسانی شهدای ارتش اعلام می دارم.با ...

تقدیر و تشکر

با سلام و احترام

بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را به نمایندگی از  خانواده شهید امیر سرتیپ جلیلوند، از جناب سرهنگ شیخیان عزیز و مجموعه همکاران خدوم ایشان در پایگاه اطلاع رسانی شهدای ارتش اعلام می دارم.

با آرزوی توفیق الهی
دکتر ابوالفضل جلیلوند