تاریخ خبر: 1400/03/15
عنوان خبر: سالروز شهادت سرلشکر شهید براتعلی عبدی بهنق
امروز سالروز شهادت افسر دلاورمرد لشکر 64 پیاده ارومیه، از افتخارات عملیات کربلای7, بعد از نمازصبح با صدای مهیب انفجار تکه های بدنش در آسمان به پرواز درآمد و فقط تکه کاغذی در دستش بودکه نوشته بود: «خیلی مشتاق چنین روزی بودم ...

امروز سالروز شهادت افسر دلاورمرد لشکر 64 پیاده ارومیه، از افتخارات عملیات کربلای7, بعد از نمازصبح با صدای مهیب انفجار تکه های بدنش در آسمان به پرواز درآمد و فقط تکه کاغذی در دستش بودکه نوشته بود: «خیلی مشتاق چنین روزی بودم و خیلی وقت بود در شوق خدایم می سوختم» بالاخره سعادت نصیبش شد و ...

سرلشکر شهید براتعلی عبدی بهنق، یادش گرامی با ذکر فاتحه و صلوات